est
Otsing
 
Teenused

Osaühing  Kann & Smirnov Audiitorid  on spetsialiseerunud audiitorteenuste (aastaruande audit ja ülevaatus) pakkumisele väike-ja keskmistele ettevõtetele.
Audit ja ülevaatus viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandartitega (ISA-dega).

Aastaaruande audiitokrontrolli vajavad (kooskõlas Audiitortegevuse seaduse § 91):

1. aktsiaseltsid,
2. kõik  raamatupidamiskohuslased, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suuremad kui:

 • müügitulu või tulu 4 milj.EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 2 milj.EUR,
 • keskmine töötajate arv 60 in.

3. kõik raamatupidamiskohuslased, kellel vähemalt üks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suurem kui::

 • müügitulu või tulu 12 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 6 milj. EUR,
 • keskmine töötajate arv 180 inimest.

Aastaaruande ülevaatust vajavad (kooskõlas Audiitortegevuse seaduse §92):

1. kõik raamatupidamiskohuslased, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaaruandes suuremad kui::

 • müügitulu või tulu 1,6 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 0,8 milj. EUR,
 • töötajate keskmine arv 24 inimest.

2. kõik raamatupidamiskohuslased, kellel vähemalt üks järgmisest kolmest näitajast on  aruandeaastaaastaaruandes suurem kui:

 • müügitulu või tulu 4,8 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 2,4 milj. EUR,
 • keskmine töötajate arv 72 inimest.

Audiitorkontrolli ja ülevaatuse teenustasu sõltub viimase  läbiviimiseks kuluvast ajast. Audiitori tunnitasu OÜ-s  Kann & Smirnov Audiitorid on 75 EUR/tund, summale lisandub käibemaks vastavalt Käibemaksuseadusele.  Auditi või ülevaatuse läbiviimiseks kuluv orienteeruv aeg ja sellest tulenev teenuse kogumaksumus lepitakse kliendiga kokku enne  töö algust sõlmitavas lepingus.

Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontroll (kooskõlas Pakendiseaduse §24), mida vajavad:

1. pakendiettevõte, kes esitab endmed pakendiregistrisse ning laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui  5 tonni,
2. pakendiettevõte, kes laseb turule pakendatud kaupa ja on oma kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonile.

Muud pakutavad teenused:

Ettevõtete nõustamine finantsarvestusega seotud küsimustes (sealhulgas raamatupidamisarvestuse korrastamine), nõustamisteenuse maksumus kujuneb kokkuleppel kliendiga.

Osaühing Kann & Smirnov Audiitorid , Pärnu mnt. 377 10919 Tallinn , 672 4906 , pirkan@hot.ee website by